Елитно средно образование

24 Основна информация Кеймбридж, Манчестър, Великобритания ABBEY DLD Group Of Colleges Кратка история и описание Abbey DLD Group включва три частни колежа в, Кеймбридж, Лондон и Ман- честър, които имат завидна репутация и предлагат качествено образование. В процеса на обучение се прилагат ино- вативни методи и индивидуален подход към всеки ученик. Академични програми IGCSE (14+ г.) Колежите предлагат традиционните 2-годишни GCSE курсове и едногодишен интензивен GCSE курс. A-levels (16+ год.) Много от учениците се записват в тра- диционната 2-годишна програма за A Level. Освен това, колежите предлагат и А Level програма, която да може да бъде завършена в рамките на една година или 18-месеца. Foundation Programme (мин. 17 год.) Международните програми Foundation са едногодишни курсове, предназна- чени като алтернатива за A-level, които подготвят учениците за продължаване на висше образование във Великобри- тания. Abbey College Cambridge предлага: Сче- товодство, Бизнес & Икономика; Инже- нерство, Природни науки и Фармация В Abbey College Manchester, междуна- родните студентите могат да изберат Бизнес или Инженерство. Стипендии На ученици с високо ниво по английски и отличен успех се отпускат стипендии, които са част от таксата за обучение и чийто размер се определя индивидуал- но по решение на ръководството. Abbey College Cambridge От септември 2016 г колежът е в нова, съвременна сграда, която перфектно съчетава учебната и жилищна части. Той има отлично местоположение, в непо- средствена близост до университета на Кеймбридж, на 25 мин пешеходно раз- стояние от центъра на града и 10 минути от жп гарата. Учебната база включва: 42 оборудвани класни стаи, 12 модерни лаборатории, 2 библиотеки, арт студио, две музикални студиа, 120 самостоя- телни стаи с баня, общи дневни, столова, кафе бар, спортен салон, гимнастическа зала, баскетболно игрище. Във всички класни стаи има достъп до съвременни технологии, включително интерактивни бели дъски, лаптопи и сензорни екрани. Колежът се гордее с отличните акаде- мични постижения на своите ученици. Abbey College Manchester Abbey College Manchester е неселекти- вен, смесен колеж в центъра на Ман- честър. Учениците разполагат със свои персонален компютри и имат достъп до общата вътрешна мрежа, където се съх- раняват материали за обучение. Прак- тическата работа и проучвания са от централно значение за преподаване на Биология, Химия и Физика, и така всеки предмет се изучава в модерна, специ- фична за всеки предмет лаборатория. Студентите са насърчавани да изразяват себе си с помощта на техники, вариращи от 3D моделиране, текстил, скулптура и фотография, както и чрез конвенционал- ните живопис и графика. Учениците под 16 год. се настаняват във внимателно подбрани семейства. Всеки ученик разполага със собствена прос- торна стая, бюро за учене и гардероб. Някои семейства разполагат с отделна баня за ученика, а при други тя се полз- ва от всички живущи. Осигурен е пълен пансион, пране на дрехите, почистване на стаите и интернет връзка. Общежи- тието Riverside House e предназначено за ученици над 16 год. То е на 15 мин пешеходно разстояние от колежа. Има денонощно наблюдение, пералня, обо- рудвани кухни. Апартаментите са с чети- ри, пет и седем стаи, със собствена баня. Abbey College Manchester стартира въл- нуващ нов курс, насочен към ученици на възраст над 16 години, които имат страст към футбола. Курсът предлага възможност за изучаване на А-нива или Foundation програмата, съчетани с ин- тензивни футболни тренировки (2 часа всеки делничен следобед). Учениците могат да избират между Бизнес или На- учно направление. Общ брой ученици: Кеймбридж – 340 Лондон – 440 Манчестър - 230 Академични програми: - IGCSE / GCSE - A-levels - Foundation Programs Изисквания към чуждестранните кандидати: Прием на ученици: септември и януари - Академична справка с оценките от по- следните две години - Входящ тест по английски в офисите на Интеграл - Входящ тест по английски в офисите на Интеграл Местоположение: Кеймбридж, Лондон, Манчестър Тип: - Смесено - Tutorial College Edinburgh Dublin Birmingham London Bristol Glasgow Manchester Cambridge

RkJQdWJsaXNoZXIy NzI1MDM=