Елитно средно образование - 2020/2021

30 Основна информация Уорминстър, Великобритания Bishopstrow College International Кратка история и описание Основан през 2006г., Bishopstrow College е целогодишно, изцяло пансионно меж­ дународно училище. Международният учебен център е посветен да подготви чуждестранните ученици за влизане във водещи пансионни училища в Обеди­ неното кралство и в цяла Европа. Всеки срок училището приема до 80 момичета и момчета от различни краища на света. От момента на пристигането си в учили­ щето, те биват потопени и интегрирани в Британския живот и култура. По време на техния престой , който продължава най-малко един срок – до една година учениците получават интензивна под­ готовка за продължаването на своето образование. Колежът е акредитиран от Британски Съвет, членува в Британска­ та асоциация на частните училища за обучение на чужденци и е оторизиран изпитен център, акредитиран от Универ­ ситета в Кеймбридж. Разположено на 8 акра, училището се намира в едноименния град Bishopstrow, в графство Уилтшиър, в близост до Уор­ минстър, Солсбъри и Бат. Академични програми: 7 – 11 години – интензивен английски + 10 предмета 12 – 13 години – интензивен английски + 9 предмета 1 Year IGCSE Programme/Pre-IB (за 15- 16год.) Bishopstrow College предлага и едно­ годишната програма IGCSE, в края на която се държат до 8 изпита с резулта­ тите от които се кандидатства в Шеста форма в пансионни училща или колежи, които предлагат А-нива или International Baccalaureate Diploma. Pre-A Level (15-16 год.) Учениците изучават академичен англий­ ски и природни науки, математика и предмети с хуманитарната област. Извънкласни занимания Сутрешните и следобедните клубове включват: Клуб за точни науки, Шахма­ тен клуб, Клуб по дебати, Нетбол клуб, Фитнес клуб и танци. Организират се и активности през уикенда като разходки, готвене на открито и симулационни игри за придобиване на умения по оцеляване. Освен активностите на територията на кампуса, се организират и разнообразни екскурзии. Някои дават възможност на учениците да откриват места от култу­ рен, географски и исторически интерес за тях, други пък ги насърчават да из­ пробват различни приключения на от­ крито чрез разходки, планински туризъм и колоездене. Разглеждането на забележителности, културните посещения и дори пазару­ ването предоставя на учениците въз­ можност да практикуват уменията си за слушане и разговор, като в същото време създават забавни и незабравими спомени. Спорт Училището предлага разнообразна гама спортове: крикет, ръгби, футбол, бас­ кетбол, тенис, атлетика, нетбол, лакрос, хокей, за да предостави на учениците възможност да опитат и да се запознаят с традиционните Британски спортове. Настаняване Момичетата и момчетата се настаняват отделно. Във всяка стая са разпределени по възраст и са настанявани заедно с де­ ца от различни националности. По-мал­ ките ученици живеят в общежитие Barrow, намиращо се в кампуса на учи­ лището. Стаите са с две до шест легла. Общежитията за по-големите момчета се намират на близко разстояние до ко­ лежа, а по-големите момичета са наста­ нявани на втория етаж на Barrow House. Някои от стаите имат собствена баня. Изисквания за прием: За едногодишната IGCSE/Pre-IB програма учениците трябва да имат минимално ниво В1/В2 и добри оценки от училище. Полагат се входни тестове по английски и математика в офисите на Интеграл в цялата страна. Стипендии Училището предлага стипендии за уче­ ници, които кандидатстват за минимум една учебна година. Възраст на учениците: 7-17г. Възраст на пансионните ученици: 7-17г. Брой пансионни ученици: 80 Общ брой ученици: 80 Академични програми: Lower, Middle and Upper College Pro- grammes 1 year IGCSE/Pre-IB Programme Pre-A Level Programme Краткосрочни програми от 1,2 или 3 срока Изисквания към чуждестранните кандидати: Академична справка Препоръка Скайп интервю Тест Password по английски език и мате­ матика Местоположение: до Уорминстър, Уилтшиър Тип: - Смесено - Частно с дневна и панси­ онна форма на обучение Най-близко летищe: Бристол (40 мили) Edinburgh Dublin Birmingham London Bristol Glasgow Manchester Warminster

RkJQdWJsaXNoZXIy NzI1MDM=