Елитно средно образование

90 Основна информация Съфолк, Великобритания Royal Hospital School Кратка история и описание The Royal Hospital School е разположен в кампус сред красива гледка към река Стур. Материалната база включва съ- временен център по изкуства, дизайн и технологии с ателиета и лаборатории за компютърно проектиране; специализи- рано модерно музикално училище със салон за 250 души, 15 зали за репетиции, звукозаписно студио и голяма библиоте- ка; 96 акра спортни игрища, целогодиш- но игрище за крикет, кортове за скуош, голф игрище, закрит плувен басейн, гимнастически салон и фитнес зала. Учи- лището има Академия по ветроходство, акредитирана от Кралската яхтинг асо- циация, която предлага професионални тренировки и подготвя кадри за участие в Олимпийските игри. Академични програми Junior School (година 7-8) Всички ученици участват в часовете по здравно възпитание и плуване, които се провеждат три пъти на седмица. Учи- лището предлага безплатна допълни- телна помощ на ученици със специални образователни нужди, като осигурява специализирано обучение, съобразено с индивидуалните им потребности, които се идентифицират с тестове. Senior School (година 9-13) GCSE (14-16 год.) Задължителните предмети са английски (повечето ученици изуват англ. Език и литература като отделни предмети), ма- тематика, чужд език или латински, био- логия, химия и физика като три отделни предмети или в комбинация като ‘dual award’. A-levels (16 – 18 год.) Повечето избират три или четири пред- мета от: математика, висша математика, химия, физика, биология, психология, информационни технологии и комуни- кация, икономика, чужди езици, англий- ска литература, политика, филмово из- куство, история, история на изкуството, бизнес, география, религиозни науки, класически цивилизации, изящни изку- ства, текстилен дизайн, музика, музикал- ни технологии, театър и актьорско май- сторство, технология на храните, дизайн и технологии. Настаняване Учениците са разпределени по пол и възраст в деветте общежития, които предлагат комфортни условия за живе- ене и самоподготовка. По-малките уче- ници са настанени в двете къщи Drake и Blake, в стаи с 3 до 5 легла. Големите са разпределени в три къщи за момичета - Anson, Hood и Howe и три за момчета- Collingwood, Hawke и St Vincent. По-мал- ките ученици живеят в стаи с четири легла, а по-големите- в самостоятелни и двойни стаи, със собствена баня. Извънкласни занимания Музика - The Royal Hospital School има силни традиции по музика. Инвестирани са значителни средства за закупуване на инструменти, пиана Бехщайн и Фациоли, изработени в лимитирана серия. Под вещото ръководство на музикалните педагози функционират елитния каме- рен хор, църковния хор и вокалната група, която подготвя различни мю- зикъли. Особено популярни са джаз- бенда, струнния ансамбъл, групите по саксофон, флейта, духови инструменти и други самостоятелни групи. Изкуство и дизайн - Предлагат се фо- тография, текстил, керамика, печат и скулптура. В департамента по дизайн има оборудвани ателиета за работа с дърво, метал, пластмаса, както и профе- сионални кухни. Спорт Учениците спортуват активно и сред най-предпочитаните спортове са: плува- не, ръгби, крикет, лека атлетика, скално катерене, езда, хокей, футбол, нетбол, баскетбол, ветроходство, кану, скуош, стрелба, тенис, бойни изкуства, голф, планинско колоездене, бадминтон, тенис на маса и др. Академия по ветроходство – разпо- лага с над 60 лодки от различен клас и е тренировъчен център на кралския яхтинг клуб. Клуб по дебати – изграден по модела на Обединените нации, в който се симу- лират различни международни дейнос- ти, водят се преговори, разрешават се конфликти и се изготвят резолюции Възраст на учениците: 11 – 18 год. Възраст на пансионните ученици: 11 – 18 год. Общ брой ученици: 710 Брой на пансионните ученици: 420 Брой на чуждестранните ученици: 98 Академични програми: - GCSE - A-levels - Краткосрочни програми Изисквания към чуждестранните кандидати: • Академична справка с оценките от по- следните две години • Препоръка от преподавател • Входни изпити по английски и математика • Интервю Местоположение: Холбрук до Ипсуич, Съфолк Тип: -Смесено -Частно с дневна и панси­ онна форма на обучение Най-близко летищe: Лутън Edinburgh Dublin Birmingham London Bristol Glasgow Manchester Ipswich

RkJQdWJsaXNoZXIy NzI1MDM=