Елитно средно образование

149 Основна информация Кратка история и описание St George’s е пансионно училище,част от международната образователна група Inspired. Базата се намира на по-малко от час от Женева, разположено сред кампус с големина 12 акра, в жилищния квартал Clarens, близо до Монтрьо с прекрасна гледка към Женевското езеро и Алпите. Училището има 90-годишна традиция в областта на образованието, развивайки се постоянно заедно с общността от над 400 ученика и 100 служители от над 60 различни страни. Кампусът разполага с научни лаборато- рии, музикална зала, арт студиа, танцови студиа, тенис кортове, компютърни каби- нети, библиотека, спортна зала, както и модерно футболна игрище AstroTurf. Академични програми Езикът на преподаване е английски. Училището има и двуезична английско/ френска програма, която може да бъде следвана в основното училище. Френски, наука, география или история, музика, компютри, физическо възпитание, спорт и изкуство се преподават на френски, а математика, английски и танци- на ан- глийски език. За последните две години от гимназията 13 учениците избират между IB програ- мата и High School Diploma Programme Двугодишна IGCSE Програмa за ученици от 14 до 16г по вре- ме на година 10 и 11. Pre-IB Diploma Pre-IB Diploma програмата е подходяща за ученици на възраст 15-16г. и е подго- товка за продължаването на образова- нието в IB и HSD програмите. IB IB е предизвикателна двугодишна програ- ма, предназначена за ученици на възраст от 16 до 19 години. Квалификацията е добре призната от водещи университети по света. High School Diploma Programme (HSDP) Американската програма е подходяща за ученици, които желаят да продължат своето образование в САЩ. Програмата е двугодишна и включва изучаването на предмети от следните групи: Език, Чужд език, Хуманитани предмети, Науки, Ма- тематика и компютри, Изкуства. Дипло- мата за средно образование се получава при успешно четиригодишно обучение и получаване на необходимия минмум кредити. Настаняване Училището разполага с 4 общежития. От- говорниците за общежитията живеят на територията на кампуса, което допринася за създаването на семейна атмосфера. Между различните общежития редовно се организират спортни състезания и раз- лични събития. В общежитието живеят деца от 25 раз- лични националности и е създаден прия- телска атмосфера на взаимно уважение и толерантност . Извънкласни дейности С над 60 клуба по интереси и разно- образни активности, учениците в „St. George‘s“ никога не скучаят. Независимо дали става въпрос за баскетбол, шах, дра- ма, музика, ски или плуване учениците разполагат с голям избор. Спорт Всички ученици са насърчавани да спор- туват активно и да изследват своите спо- собности в различни дисциплини. Пред- ставителните училищни отбори участват в различни междуучилищни състезания. Уникална за St. George’s e зимната про- грама за спорт между януари и март, в която всички ученици се учат да карат ски или сноуборд в различни курорти в Швейцария. Музика Музикалните занимания предлагат възможности за свирене на различни инструменти, вокално и хорово пеене. Училището има сформирани оркестри, ансамбли и хорове. Ежегодно се под- готвят мюзикъли и се изнасят концерти. Инструменталното и вокално обучение се осигурява от екип от специализирани педагози. Предлагат се уроци по пиано, китара, бас, укулеле, цигулка и барабани. програмата. Монтрьо, Швейцария St George’s Montreux Брой ученици: 400 Брой пансионни ученици: 80 Възраст на пансионните ученици: 3-18 Възраст на учениците: 1.5- 18 години Академични програми: - IGCSE - Pre-IB Diploma - IB - High School Diploma Programme Изисквания към чуждестранните кандидати: Академична справка от последните две години Тест по английски и когнитивен тест за спо- собностите на ученика (CAT) Skype интервю ако посещение на учили- щето не е възможно Местоположение: Монтрьо Тип: - Смесено - Частно с дневна и панси­ онна форма на обучение Най-близко летищe: Женева S T . G E O R G E ’ S I N T E R N A T I O N A L S C H O O L SWITZERLAND  Geneva Lugano Bern Zurich Montreux

RkJQdWJsaXNoZXIy NzI1MDM=