Елитно средно образование

50 Основна информация Лондон, Великобритания DLD College London Възраст на учениците: 15 – 20 год. Общ брой ученици: 330 Брой на чуждестранните ученици: 165 Академични програми: - GCSE: продължителност - 1 година, на- чалната възраст е 15 години. - А-levels - Foundation - BTEC - Академичен английски Условия за кандидатстване на чуждестранните ученици: - Академична справка с оценките от по- следните три години - Много добро владеене на английски език(минимум IELTS 5.0) - Интервю Местоположение: Централен Лондон Тип: -Смесено -Tutorial College Най-близко летищe: Хийтроу (18 км), Гетуик (30 км), Станстед Лутън и Летище Лондон Сити Кратка история и описание През 2015г. училището се премести в из- цяло нова сграда, проектирана и постро- ена специално за нуждите на училището. Сградата се намира в центъра на Лондон, до сградата на Парламента с невероятен изглед към река Темза. Сградата притежа- ва 6 модерни лаборатории, помещения за приложни изкуства, музикални студия, медии, фотография, театрална зала с над 100 места, модерна библиотека, работни кабинети и компютърни стаи. Учебният център е оборудван с най-новата техни- ка и 60 сензорни екрана в 55-те класни стаи, 5-те стаи за индивидуална работа с преподавател и залата за групова работа, които в пълна степен покриват образова- телните стандарти, налагани в колежа от десетилетия. На базата на училището има и 220 самостоятелни стаи с баня, ресто- рант и кафене Старбъкс. Академични програми GCSE Едногодишна програма за ученици на възраст 15-16 год., в която се изучават от пет до осем предмета по избор. A-Levels Двугодишна програма (AS и A2), в която се изучават до четири предмета по из- бор: изкуство и дизайн, фотография, биз- нес науки, класически цивилизации, те- атрално изкуство, икономика, английски език и английска литература, география, държавно управление и политика, исто- рия, информационни технологии, мате- матика, медийни науки, модерни езици (групово обучение по френски, испански, немски, руски или испански, индивиду- ално обучение по китайски, японски или португалски), музика и музикални тех- нологии, религия, психология, биология, химия, физика и социология. BTEC BTEC (Business and Technology Education Council) e професионално ориентирана програма, която дава необходимата ква- лификация за започване на работа или кандидатстване в университет. Обуче- нието включва практическа подготовка в клас, екипна работа по проект и уме- ния за презентации. Колежът предлага три професионални направления: биз- нес, музикални технологии и изработка на медиен продукт. Бизнес ВТЕС пред- лага специализация в шест области: фи- нанси, мениджмънт, маркетинг, право, администрация и човешки ресурси. Foundation Program Особено популярна е едногодишната програма с бизнес насоченост, която е алтернатива на А-нивата и се при- знава от много университети. Модулът включва фундаментални концепции в различни сфери: въведение в счетовод- ството, маркетинг, ключови познания по човешки ресурси, предприемачество, стратегии на мениджмънта, финанси, ин- вестиции и оценка на риска и др. Настаняване Настаняването е в общежитие в същата сграда и предлага над 200 стаи, всяка от които има легло, място за учене, шкаф и баня. Няколко от двойните стаи са с обща баня. Спорт Колежът не разполага със собствена спортна база, а ползва спортните съоръ- жения в непосредствена близост. Трени- ровките по футбол и тенис на открито са в Regent’s Park, заниманията на закрито се провеждат Westways Sports Centre, а плуването и гимнастиката - в Seymour Place. Отборите по футбол, баскетбол, тенис, скално катерене, голф, нетбол, йога, аеробика и гимнастика участват в различни състезания. Изкуство DLD има собствен младежки театър, ор- кестър, като репетициите се провеждат ежеседмично и регулярно се организи- рат концерти и рецитали. Департаментът по изкуство предлага разнообразни възможности за художествена изява в областта на фотографията, изящните изкуства, грънчарството и скулптурата. Желаещите да се занимават с филмово или телевизионно производство могат да ползват добрата материална база. Стипендии Колежът отпуска академична стипендия за отлични постижения. Размерът на сти- пендията е максимум до 50 % от таксата за обучение. Edinburgh Dublin Birmingham London Bristol Glasgow Manchester

RkJQdWJsaXNoZXIy NzI1MDM=