Елитно средно образование

62 Основна информация Шерборн , Великобритания International College Sherborne Кратка история и описание Sherborne International e международно училище, което се намира в град Шер- борн, графство Дорсет. Училището се стреми да бъде най-полезната отправна точка за момчета и момичета, идващи от чуждестранни, не-англоговорящи обра- зователни системи, които желаят да след- ват английската образователна система. Училището е единственото по рода си в Англия. Основано през 1977г, то е специ- ално построено, разположено в собствен кампус, изцяло пансионно, с капацитет за настаняване на до 160 момчета и моми- чета. Максималният брой на учениците в клас е 8, а учителите освен експерти по предмета, който преподават, са обучени и квалифицирани да преподават и англий- ски като чужд език. Целта на Sherborne International е да подготви учениците за традиционните англисйки училища след една година пре- стой в международното училище. 14-го- дишните прекарват две години, следвай- ки двугодишния GCSE курс, като ученици- те на възраст 15-16г. с добри познания по английски език имат възможност да изка- рат едногодишния курс IGCSE. Училището предлага и краткосрочни възможности за обучение. Академични програми Училището следва британската учебна програма и предлага широк спектър от предмети на ниво I/GCSE. Основен акцент в обучението са езиковото развитие и различните стилове на учене, а малкият брой ученици в клас позволява индиви- дуален подход спрямо всеки един от тях. Настаняване Всички момчета и момичета в Sherborne International са пансионни ученици. Слу- жителите имат голям опит в работата с международни ученици и са съпричастни към техните нужди и чувства, особено за децата, които за първи път са далеч от дома. Има пет общежития в които учениците биват разпределяни в двойни или еди- нични стаи. По-малките момичета могат да бъдат настанени и в стая с 4 легла. Всяка от сградите е или напълно нова, или наскоро ремонтирана. Всички разпо- лагат с общи помещения и кухни, където учениците могат да си приготвят топли напитки и закуски. Прането се извършва редовно в рамките на кампуса без допъл- нително заплащане. Училището разполага със собствен здра- вен център , който работи 24 часа, 7 дни в седмицата по време на учебните срокове. Извънкласни занимания Учениците могат да се включат в клубо- вете по драма или дебати, в състезанията за публично говорене, курсове по готвар- ство и много други. Спорт Спортът е много важна и приятна част от английския училищен живот. International College Sherborne подготвя учениците за спортове, които най-ве- роятно ще тренират в следващите си английски училища. Учениците трени- рат: лека атлетика, бадминтон, баскет- бол, крикет, футбол, нетбол и плуване. Като част от партньорството с училище Sherborne, учениците имат достъп до изключителните спортни съоръжения като големите спортни игрища на откри- то за футбол и крикет, впечатляващия закрит плувен басейн, фитнес център и закрити игрища за бадминтон, баскет- бол и волейбол, част от спортен център Sherborne. Музика Училището предлага индивидуални уро- ци по музика за ученици, които желаят да изучават нов инструмент или за тези, които искат да развият познанията си. Организират се също и уроци по пеене. Талантливите възпитаници на училището могат да се включат в някои от двата оркестъра на училище Sherborne или в малкия хор към Sherborne International. Възраст на пансионните ученици: 11-17г. Възраст на учениците:11-17г. Брой пансионни ученици: 148 Академични програми: - 1 year IGCSE - 2 year IGCSE - Краткосрочни програми( за по-малко от една година) Изисквания към чуждестранните кандидати: Академична справка Препоръка от преподавател Тест по английски език Скайп интервю Местоположение: Шерборн, Дорсет Тип: - Смесено - Частно с дневна и панси­ онна форма на обучение Най-близко летищe: Бристол- 75 минути Edinburgh Dublin Birmingham London Bristol Glasgow Manchester Sherborne

RkJQdWJsaXNoZXIy NzI1MDM=