Jezični kampovi i srednje škole 2020

19 Dob: 13 – 18 god. Smještaj: studentski dom Nastava: 30 školskih sati tjedno Putuje se: nedjelja – subota Datumiodržavanja: 28. lipanj –15. kolovoz Trajanje: 2 – 7 tjedana Grupe: do 14 osoba Minimalna razina: Priprema za FCE – B2, Priprema za CAE – C1 Škola Gotička arhitektura škole Lancing stilom nali- kuje na sveučilišta Oxford i Cambridge. Veličan- stvena crkva na lokaciji škole predstavlja zgra- du nacionalne važnosti. Škola se nalazi na bre- žuljku i ima pogled na obalni grad Brighton. Lancing ima modernu kantinu, prostoriju s ra- čunalima s pristupom internetu i Wi-Fi u pro- storima škole. Tečaj Intenzivni tečaj (30 šk. sati tjedno) Cilj tečaja je: Razvijanje оpćeg vladanja jezikom , uključu- jući gramatiku i vokabular; Razvijanje jezičnih sposobnosti pregledava- njem oglasa, čitanjem članaka iz časopisa i no- vina, slušanjem radija i TV emisija; Rad na projektu – polaznici u grupama pri- kupljaju informacije za tjedni projekt u obliku prezentacije, usmenog izlaganja ili debate. Na zahtjev i uz nadoplatu, vrijeme zabavnog programa ili satovi sporta mogu se zamijeniti s učenjem jednog ili dva predmeta po 4 šk. sata tjedno, u skladu s programom: Kritičko razmišljanje (5., 12., 19 i 26. 7.) Pi- sanje eseja (5., 12., 19 i 26. 7.) Izrada prezen- tacija (5., 12., 19 i 26. 7.) Međunarodni od- nosi (5., 12., 19 i 26. 7., 2. i 9. 8.) Menadžment (5., 12., 19 i 26. 7., 2. i 9. 8.) Priprema za ispite FCE i CAE na Cam- bridgeu (30 šk.sati tjedno) 13 - 17 god. Tjedni program uključuje 20 školskih sati pri- preme za ispit i 10 školskih sati rada na projek- tu za razvoj komunikacijskih vještina. Cijena uključuje polaganje ispita na kraju tečaja. Smještaj Smještaj je u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama s kupaonicama na katu. Postoje i sobe s 3-7 kreveta. Sportski i zabavni program Sportski centar na području škole uključuje za- tvoreni 25-metarski bazen, sportsku dvoranu, tri terena za squash, teniske terene, plesni stu- dio, igralište na otvorenom. Organizirane su ra- zličite sportske aktivnosti i aktivnosti umjetnič- kog sadržaja, a navečer su za polaznike organi- zirane karaoke, disko ili talent show. Sportska akademija Akademija je namijenjena samo polaznicima početne i srednje razine. Akademija će se odr- žati ukoliko se skupi minimalan broj polaznika. Polaznici sportske akademije ponekad će pro- pustiti aktivnosti u slobodno vrijeme. Sportska akademija može biti odabrana samo jedan tje- dan, te se može odabrati samo jedan sport. U ponudi su: Film i animacija (5. i 19. 7. i 2. i 16. 8.) Pilo- tiranje (5. i 19. 7. ) Ples (5. i 19. 7. i 2. i 16. 8.) Golf (12. i 26. 7., 9. 8.) Kuhanje (2. i 26. 7., 9. 8.) Nogomet (12. i 26. 7., 9. 8.) Jahanje (svaki tjedan) Tenis (svaki tjedan). Izleti Svaki tjedan organizira se cjelodnevni izlet u London s razgledom njegovih znamenitosti te poludnevni izleti u Brighton, Worthing, Eastbo- urne, Hastings i Chichester. Cijena uključuje: Smještaj u studentskom domu Puni pansion (topli obrok) 30 sati engleskog jezika tjedno Test za određivanje razine Nastavni materijali Potvrda o završenom tečaju 1 cjelodnevni izlet tjedno (bez posljednjeg tjedna) 2 poludnevna izleta tjedno (posljednji tjedan – 1 izlet) Svakodnevni zabavni program Usluga pranja odjeće 2x tjedno Korištenje interneta i WI-FI Stalni nadzor polaznika tečaja Zdravstveno osiguranje 24h telefon za hitne slučajeve Transferod idozračne lukeHeathrow,Stanstead iliGatwick Datumi početka: Intenzivni tečaj: Svaka nedjelja od 28. lipnja, sukladno s krajem tečaja 15. kolovoza. Priprema za FCE/CAE: 2 tjedna – 19. 7. - 1. 8. Priprema za FCE/CAE: 3 tjedna –12. 7. - 1. 8. FCE ispit – 30. 7. ; CAE ispit: – 31. 7. Cijene u kunama: 2tjedna 3tjedna 4tjedna Dod.tjed. Intenzivnitečaj 22080 33115 44155 11040 PripremazaFCE 25170 36610 - - Priprema za CAE 25170 36610 - - Pologzaprijavu: 4420 kn (odbijaseodukupnecijenetečaja) Sportska akademija Kritičko mišljenje 3 sata po 60 min tjedno 885 kn Pisanje eseja/ Prezentacije 3 sata po 60 min tjedno 885 kn Menadžment 3 sata po 60 min tjedno 1325 kn Međunarodni odnosi 3 sata po 60 min tjedno 1325 kn Jahanje 3 sata po 60 min tjedno 2210 kn Golf 6 sati po 60 min tjedno 2210 kn Tenis 6 sati po 60 min tjedno 1770 kn Pilotiranje 1,5 sat po 60 min tjedno 5740 kn Ples/Film i animacija/Kuhanje 6 sati po 60 min tjedno 1770 kn Nogomet 6 sati po 60 min tjedno 1770 kn Naknada za promjenu već upisanog sporta ili akademije 220 kn Naknada za otkazivanje upisanog sporta ili akademije 665 kn Lancing

RkJQdWJsaXNoZXIy NzI1MDM=