Jezični kampovi i srednje škole 2020

20 Dob: 15 – 19 god. Tečaj „Priprema za IELTS“: 16-19 god. Smještaj: studentski dom Nastava: 33 školska sata tjedno Putuje se: nedjelja – subota Tečaj „Priprema za IELTS“: nedjelja – nedjelja Datumi održavanja: 28. lipanj - 15. kolovoz Trajanje: 2-7 tjedana Grupe: do 14 osoba Minimalna razina: B1 Cijena uključuje: Smještaj u studentskom domu Tečaj od 33 sata tjedno Puni pansion Test za određivanje razine Nastavni materijali Potvrda o završenom tečaju 2 izleta tjedno (osim posljednjeg tjedna) Zabavni program u večernjim satima Korištenje interneta i WI-FI Pranje rublja (jednom tjedno) Zdravstveno i putno osiguranje 24h telefon za hitne slučajeve Transfer od i do zračne luke Heathrow ili Gatwick Datumi početka: Tečaj 33 šk. sata : Svaka nedjelja od 28. lipnja, sukladn o s krajem tečaja 15. kolovoza. IELTS pripreme: 5. – 19. srpnja; 12. – 26. srpnja; 26. srpanj – 9. kolovoz. Cijena u kunama: 2tjedna 3tjedna 4tjedna Dod.tjed. Tečaj 33 sata 27375 41065 54750 13690 Priprema za IELTS 30465 - - - Doplata za module: Pust. sport/Jahanje 3 sata od 60 min/tjedno 2210 kn Tenis 6 sata od 60 min/tjedno 2650 kn Polog za štetu: £ 80 (vraća se na kraju tečaja ako nema štete) Polog za prijavu: 4420 kn (odbija se od naknade za tečaj) Škola Sveučilište Sussex, smješteno u prekrasnom krajoliku nacionalnog parka South Downs, isto- vremeno povezuje modernu arhitekturu i veli- ke zelene površine te pruža idealno okruženje za polaznike tečaja. Unutar kampusa nalaze se kantine, teniski teren, fitnes centar, nogometni teren, supermarket, studentski kafić, pošta, lje- karna, bankomat, računalna prostorija itd. Nastava Cilj programa je da polaznici usavrše svoje je- zične i komunikacijske vještine engleskog je- zika u multikulturanom okruženju britanskog sveučilišta: Intenzivni tečaj Ovisno o broju prijavljenih, polaznike je mogu- će podijeliti u dvije dobne skupine: 15-17 god. i 18-19 god. Program obuhvaća 3 osnovna modela: Standardni tečaj (13 školskih sati): Naglasak je na intonaciji i izgovoru, vokabula- ru te pravilnom korištenju gramatičkih i leksič- kih konstrukcija u formalnom i neformalnom kontekstu. Komunikacijski tečaj (7 školskih sati): Vještine i strategije pravilnog pismenog i usmenog izražavanja i predstavljanja na viso- koj razini u različitim profesionalnim konteksti- ma. Polaznici mogu odabrati, zavisno o vlasti- tim željama, 5 predmeta među ponuđenima: poslovni bonton, prezentacija, vođenje sasta- naka, rješavanje„case studyja“, kreativno pisa- nje, sastavljanje izvješća o upravljanju, kritič- ko razmišljanje, debatiranje, pisanje eseja i pre- govora. Profesionalni tečaj (13 školskih sati): Nastava se odvija prema metodi CLIL (Content and Language Integrated Learning) te se usre- dotočuje na pripremanje polaznika za različita zanimanja. Pri upisu, polaznici mogu odabrati između 4 ponuđene opcije, ovisno o broju su- dionika: izobrazba za trenera, filmska umjet- nost, međunarodna politika, moderna povijest, financije, pravo, nove tehnologije, poduzetniš- tvo, zdravlje i pravilna prehrana. Priprema za IELTS (16 - 19 god.) Umjesto standardnog ili komunikacijskog te- čaja polaznici mogu odabrati i pripremu za IELTS (20 školskih sati). Polaznici se upoznaju sa strukturom i komponentama ispita, usvaja- ju uspješne tehnike i strategije za postizanje vi- sokog rezultata na ispitu te rješavaju probne is- pite. Tečaj Pripreme za IELTS traje 2 tjedna (da- tumi ispita: 18. ili 25. srpanj, 8. kolovoz) zaključ- no s polaganjem ispita. Završetak IELTS tečaja je u nedjelju. U cijenu je uključen dodatni smje- štaj i transfer. Smještaj Polaznici su smješteni u jednokrevetnim soba- ma s kupaonicom u studentskom domu Nort- hfield. Polaznici dobivaju vaučer za hranu u vri- jednosti £ 22 dnevno, kojeg mogu iskoristiti u jednoj od sedam kantina na kampusu. Slobodno vrijeme U poslijepodnevnim satima polaznici imaju slobodno vrijeme. Svaku večer organiziran je zabavni program putem kojeg polaznici mogu osjetiti atmosferu studentskog života na Sveu- čilištu u Brightonu i sklapati prijateljstva s osta- lim polaznicima. U tim aktivnostima polazni- ci sudjeluju dobrovoljno. Adrenalinski spor- tovi i , tenis i jahanje se odvijaju uz nadoplatu 28.6., 12.7. i 26.7., te ih vode profesionalni tre- neri i stručnjaci. Izleti Subotom i nedjeljom organizirani su izleti u: Brighton, jugoistočnu Englesku, London: Buc- kinghamsku palaču, Madame Tussauds, Natu- ral History Musuem, Westminster Abbey i još mnogo toga. University of Sussex, Brighton English for The future

RkJQdWJsaXNoZXIy NzI1MDM=