Jezični kampovi i srednje škole 2020

31 Jahanje (svaki tjedan) – Trening je namije- njen iskusnijim polaznicima koji znaju jahati sa- mostalno u koraku, kasu, laganom i punom ga- lopu. Postoje unutarnji i vanjski tereni za jaha- nje koji su na samom kampusu. Apsolutni po- četnici neće biti primljeni. Polaznici također uče kako pravilno skrbiti o konjima. Nogomet (svaki tjedan) – Program je pogo- dan za dječake i djevojčice svih razina. Treneri su licencirani od strane UEFA-e. Radi se na razli- čitim vještinama. Golf (svaki tjedan) – Trening se odvija na trima golf-terenima na kampusu škole i igrali- štima na obližnjem području. Škola ima i po- seban teren za vježbanje držanja i udaraca. Uz instruktore licencirane od strane Professio- nal Golfers’Associationa osigurana je kvalitet- na obuka. Moda (svaki tjedan) – Proučavaju se modni trendovi kroz različita razdoblja. Polaznici uče kako odabrati pravi stil za sebe. Svi sudjeluju u pripremama za modnu reviju. Likovna umjetnost (svaki tjedan) – Pola- znici uče modelirati, skicirati i slikati te pred- stavljaju svoje radove na izložbi. Sav potreban materijal im je dostupan u likovnom studiju unutar kampusa. Hokej na travi (5. srpnja - 2. kolovoza) – Treninzi se održavaju na travnatom igralištu. Prakticiraju se individualne tehnike i igranje u timu te se polaznike priprema za natjecanja. Košarka (19. srpnja – 2. kolovoza) - Trenin- zi se održavaju na otvorenom i zatvorenom, or- ganiziraju se natjecanja. Profesionalna sport- ska obuka nudi se samo polaznicima s prijaš- njim iskustvom. Badminton (2. – 9. kolovoza) - Uz profesio- nalno vodstvo polaznici se upoznaju s taktika- ma igre i tehnikama koje se koriste prilikom na- tjecanja te ih se postupno uvodi u pravila igre koja zahtjeva mentalnu i fizičku agilnost, preci- znost, snagu i finoću pokreta. Borilačke vještine (5. srpnja - 2. kolovoza) Profesionalna obuka u raznim disciplinama na ovom području. Squash (2. - 9. kolovoza) Millfield ima mo- derni centar za squash. Treninzi su pogodniji za polaznike s iskustvom. Radi se na tehnikama, kondiciji i igri s protivnikom. Ples (svaki tjedan) - Program je podoban za polaznike svih razina. Vježbaju se različiti sti- lovi. Četveroboj (5. – 26. srpnja) – Program je namijenjen polaznicima koji su u dobroj fizič- koj kondiciji i uključuje: gađanje iz zračne puš- ke u zatvorenom poligonu, plivanje u 50-me- tarskom bazenu, mačevanje u dvorani, trčanje na stazi od 400 metara. Šah (12. – 26. srpnja) – Proučavaju se svi as- pekti igre, taktike, praktične smjernice pobje- đivanja u igri s malo figura, natjecanja. Ubrzaj svoj mozak u igri kraljeva i kraljica! Tenis (5. srpnja – 9. kolovoza) - Treninzi su za naprednije i održavaju se na zatvorenom te- renu s umjetnom travom, otvorenom travna- tom te na terenu s tvrdom podlogom. Plivanje (svaki tjedan) – Treninzi su pogod- ni za naprednije, za polaznike koji se natječu, kao i one koji se intenzivno bave sportom unu- tar nekog kluba. Primjenjuju se svi stilovi pli- vanja. Treninzi se odvijaju u 50-metarskom ba- zenu na kampusu i uzimaju se u obzir potrebe svakog sudionika. Atletika (5. srpnja – 2. kolovoza) - Trenin- ge iz raznih atletskih disciplina vode profesio- nalni treneri. Streličarstvo (19. srpnja – 9. kolovoza) - Profesionalni instruktori vode satove streli- čarstva, a polaznici se upoznavaju s pravilima sporta, te kako se usredotočiti na metu i pravil- no gađati. Kulinarstvo (svaki tjedan) – Polaznici uče kako pripremati i posluživati hranu te dobivaju savjete o zdravoj prehrani i dijetama. Također se posebna pozornost pridaje bontonu. Mačevanje (26. srpnja – 9. kolovoza) - Po- laznici upoznaju i proučavaju tehnike ovog drevnog sporta. Aktivnosti se odvijaju u poseb- noj dvorani namijenjenoj za mačevanje. Osi- gurana je potpuna oprema. Potrebno je prijaš- nje iskustvo. Glazbeno kazalište (svaki tjedan) Radi se na scenskim vještinama kroz vježbe pjeva- nja, glumu i ples. Polaznici pripremaju i izvode predstavu u kazališnoj dvorani Meyer. Rock akademija (svaki tjedan) – Obuhva- ća glazbenu teoriju i praksu, pisanje pjesama te rad i nastup u skupini. Filmska akademija (svaki tjedan) – Istraži- vanje filmskih tehnika, metoda režiranja, pro- duciranja filmova i prezentacijskih vještina. DJ akademija (5. srpnja – 2. kolovoza) – Pogodna za napredne polaznike koji žele po- boljšati svoje vještine te ih primijeniti prilikom događaja koji se organiziraju dok su tamo. Računalnoprogramiranje (svaki tjedan) – Podučavaju se osnovne metode kodiranja i programiranja. Sport i zabava (svaki tjedan) - Program ni- je koncipiran kao trening već se radi o raznovr- snim aktivnostima koje su nadgledane od stra- ne djelatnika škole: društvene igre, plivanje, ae- robik, gađanje lukom i strijelom, kazalište, ples, atletika, umjetnosti, nogomet, tenis i dr. Pola- znik može svakodnevno birati između različitih sportova ili neke vrste umjetnosti. Mind, Body & Soul (5. srpnja - 2. kolovoza) - Polaznici proučavaju tehnike opuštanja za pu- no i cjelovito iskustvo. Taste of Britain (5. srpnja - 2. kolovoza) - Polaznici se upoznaju s britanskom kulturom i načinom života.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzI1MDM=