Jezični kampovi i srednje škole 2020

36 žavanje određenog predmeta ovisi o broju zainteresiranih: umjetnost, kazalište, glazba, biologija, kemija, fizika, poslovanje, dizajn i teh- nologije, povijest, engleski, pisanje eseja, pre- zentacijske vještine, književnost, matematika, računala i IT tehnologije te okoliš. Specijalizirani moduli Nude se dodatno uz standardni tečaj ili samo- stalno. Osmišljeni su za 15+ učenika B2 razine. Priprema za IELTS (33 šk. sata) - Jedno tjed- ni intenzivni tečaj potpuno je osmišljen pre- ma formatu IELTS ispita. Nakon završetka tečaja polaznici imaju mogućnost polagati sam ispit. Medical Studies – 4. srpnja - 18. srpnja; 25. srpnja - 8. kolovoz – Nastava je namijenjena polaznicima koji žele studirati medicinu, sto- matologiju ili veterinu. Rade se pokusi na sato- vima biologije i kemije. Organizira učenje pru- žanja prve pomoći, poduke iz medicinske eti- ke, posjet liječničkim ordinacijama i radionica s liječnicima. Polaznike se priprema za prija- vu za studij medicine (piše se motivacijsko pi- smo, vježba se intervju te se prolaze ispiti UK- CAT i BMAT). Smještaj Polaznici se smještaju u potpuno nove spava- onice koje se nalaze u samoj zgradi DLD Colle- gea. Sobe su jednokrevetne i imaju vlastitu ku- paonicu. Postoji mogućnost korištenja perili- ce za rublje. Slobodno vrijeme i sport DLD College raspolaže bazenom za plivanje, sportskom dvoranom, plesnim studijem, dvo- ranom za fitnes i teniskim terenima. Navečer se organizira zabavni program – diskoteka, nacio- nalne večeri, priredbe talenata. Polaznici imaju i slobodno vrijeme u kojemu mogu samostal- no upoznavati London. Academic Summer DLD London Dob: 7– 12 g., 12 - 14 g., 15 -17 g. Smještaj: učenički dom Nastava: 26 ili 40 šk. sati tjedno Putuje se: subota - subota Održava se: 27. lipnja – 22. kolovoz Trajanje: 2 - 8 tjedana Grupe: do 15 polaznika Minimalna razina potrebna za upis: 7 - 12 god.: min. A2 13 – 14 god.: min. B1 15 – 18 god.: min. B2 Naknada uključuje: Smještaj u učeničkom domu Puni pansion (topli obrok) 26 ili 40 šk. sati nastave tjedno Nastavne materijale Diplomu o završenom tečaju 3 cjelodnevna izleta za dva tjedna tečaja 4 poludnevna izleta tjedno u London Sportski i zabavni program Korištenje bežičnog interneta Korištenje perilice za rublje Zdravstveno osiguranje 24 sata telefon za hitne pozive Transfer od i do zračne luke Heathrow pri dolasku iz- među 6 – 18 h i odlasku između 8 – 20 h Datumi početka i cijene u kunama: Akademski tečaj 2 tjedna 27. lip., 4., 11., 18., 25. srp., 1., 8. kol. 25170 3 tjedna 27. lip., 4., 11., 18., 25. srp., 1. kol. 37750 4 tjedna 227. lip., 4., 11., 18., 25. srp. 50335 Dodatni tjedan 12585 Medical Studies 4. - 18. srpanj, 25. srpanj -8. kol 32235 Pripremni IELTS 1 tjedan 18.-26. 7., 1. - 9. 8. 17000 Day Camp – Svakog ponedjeljka od 27. lipnja sukladno završetku tečaja 22. kolovoza (ponedjeljak-petak) 2tjedna 3 tjedna 4 tjedna Dod.tjed. 7-12g.(8:45-18:30h) 16340 24505 32675 7950 12-17g(8:30-20:00h) 15895 23845 31790 7950 Polog za rezervaciju: 4000 kn (oduzima se od cijene tečaja) Nadoplata za transfer izvan radnog vremena: Gatwick 1320 kn; He- athrow -1240 kn Škola Od 2015. g. privatna srednja škola DLD Colle- ge London nalazi se u novoj zgradi u srcu Lon- dona. Iz škole se vidi mostWestminster i rije- ka Temza. Četvrt oko škole poznata je te se u njoj nalaze zgrade od povijesne važnosti. DLD College raspolaže najmodernijim učionicama, sportskom opremom, menzom, kafeterijom te pristupom bežičnom internetu. Tečaj Akademski tečaj Nastava se odvija prema metodi CLIL - Con- tent and Language Integrated Learning. Pola- znici uče različite akademske predmete, a isto- vremeno poboljšavaju svoje jezične sposob- nosti. Program se nudi i učenicima čiji je mate- rinski jezik engleski. Polaznici se dijele u grupe prema uzrastu, a ne prema razini poznavanja engleskog jezika. Tečajevi su namijenjeni uče- nicima koji planiraju svoje obrazovanje prema programima GCSE, IB ili A-levels, ali i za one koji već uče prema tim programima. Nastava je po- godna i za one koji žele svoje obrazovanje na- staviti u Velikoj Britaniji, koristiti engleski jezik na svome poslu, sudjelovati na intenzivnom, akademskom, ljetnom tečaju te se družiti s vrš- njacima iz različitih država. Na nastavi se kom- biniraju teorija i praksa. Organiziraju se zani- mljivi seminari na različite teme kao što su si- gurnost na internetu, profesionalna orijentaci- ja, prva pomoć, osobne financije. Pripreme i provjera za IGCSE: 12 – 14 g. Nastavni program uključuje široki spektar škol- skih predmeta: engleski, matematiku, prirod- ne i društvene znanosti, umjetnost. Isto se ta- ko uče teorija znanosti, IT vještine, sposobno- sti prikupljanja informacija i učenja, prezenta- cijske vještine. PripremeiprovjerazaIB/A-levels:15–17g. Polaznici, prema svojim interesima i potreba- ma, biraju 4 predmeta koji se izučavaju svako- ga tjedna. Predmeti se biraju unaprijed i odr-

RkJQdWJsaXNoZXIy NzI1MDM=