Jezični kampovi i srednje škole 2020

39 sta udaraca, uključujući woods, long/short iron + putting. Također se vježba fizika loptice i pa- lice, ciljanje i pravilno držanje. Golferski teren Seiford Collegea ima 9 rupa, a napredni trenin- zi se ponekad izvode na terenu s 18 rupa. Ana- liza igre obavlja se putem specijaliziranog sof- tvera za golf. Hokej na travi Učenici su podijeljeni u grupe ovisno o pred- znanju. Treneri se izmjenjuju svaki sat. Tre- ning je osmišljen tako da učenici razviju snagu, okretnost, individualne vještine, ali i timski rad. Nogomet Trening vode stručnjaci školovani u Arsenalo- voj nogometnoj akademiji. Aktivnosti usavr- šavaju različite nogometne sposobnosti, opće poznavanje sporta kao znanosti i stjecanje sa- mopouzdanja. Trening je također pogodan za djevojčice do 16 godina starosti. Svatko dobi- va majicu i bočicu s logom Arsenal Soccer Sc- hools. Program uključuje posjet stadionu Emi- rates. Jahanje Program je namijenjen onima koji vole sport i konje. Učenici su podijeljeni u skupine prema iskustvu, visini i težini. Ovisno o razini, polazni- ke se uči hod, kas, lagani galop, jahanje na neu- jednačenom terenu, skakanje i održavanje ko- nja. Aktivnosti uključuju i rad s konji ma: vo- đenje, sedlo, oprema, sigurnost i održavanje grive. Napredni trening također proučava po- zicioniranje, stajalište i dobro usmjeravanje ko- nja. Preporuča da se polaznici imaju minimalno jednu godinu iskustva. Košarka Program je namijenjen polaznicima koji vo- le igru i žele poboljšati svoje opće vještine. Ti- jekom ovog tečaja polaznici vježbaju odskok, rade na brzini, agilnosti, kontroli lopte, dribla- nju, taktičkoj igri i udaru. Tijekom naprednog treninga polaznike se uči kako poboljšati tim- sku igru, koordinaciju i komunikaciju između igrača. Ples Sati se započinju fitnesom, a sastoje se od uče- nja različitih stilova poput jazza, suvremenog plesa, street plesa i klasičnog plesa. Glazba Glazbeni tečaj vode profesionalni glazbenici i profesori glazbe. Polaznici mogu odabrati iz- među pjevanja ili sviranja različitih instrumena- ta - klavira, klarineta, trube, trombona, flaute, bubnjeva, gitare i drugih instrumenata koji su dostupni u školama u kojima su. Radi se u gru- pama i svaki tjedan se rad predstavlja ostalim polaznicima u školi. Ragbi Za ovaj tečaj polaznici moraju imati minimal- no 12 godina. Fokus tečaja je kako na fizičkom aspektu igre, tako i na psihološkom. Vježbaju se razne vrste udaraca, vođenja lopte, taktike i strategije igre te se potiče timski rad. Multisport Ovaj tečaj ne uključuje vježbanje s trenerima već igranje sportova koje nadgledaju zaposle- nici škole: društvene i timske igre, plivanje, stre- ličarstvo, gluma, ples, atletika, razne kreativne radionice, nogomet i dr. Svakodnevno se nudi mnoštvo različitih aktivnosti. Oundle Seaford Clayes more Worth Košarka ü Ples ü ü ü ü Golf ü Hokej na travi ü ü Jahanje ü ü ü Nogomet Arsenal ü ü ü ü Tenis ü ü ü ü Glazba ü ü Ragbi ü * Multisport ü * bez zadnjeg tjedna tenis golf nogomet jahanje hokej na travi ples ragbi košarka glazba multis- port Tečajevi bez poduke engleskog jezika Ovi tečajevi su za polaznike koji ne žele uči- ti engleski na klasični način u učionici. Posto- je dvije razine tečaja koje ovise o tome koli- ko ozbiljno polaznik vidi sport kojim se odlu- čio baviti. Sportska akademija za jedan sport po izboru (12 – 17 god.) Ovaj tečaj je osmišljen za aktivne sportaše te uključuje ukupno šest sati treninga dnevno jednog sporta, a dostupno je za sljedeće spor- tove: golf nogomet. Tečaj uključuje ukupno 40 šk. sati treninga tjedno, a polaznici moraju ponijeti vlastitu opremu. Sport/ples + drugi sport (10 - 16 god.) Program uključuje 3 sata sporta ili plesa i 3 sata dodatnog sporta. Moguće je birati bilo koji od sportova u ponudi. Glazba + ples/sport (10 - 16 god.) Za one koji ne mogu odabrati koji bi od svo- jih hobija najradije igrali, nudi se i kombini- rani tečaj pjevanja ili sviranja u jutarnjim sati- ma te treniranja najdražeg sporta u popodnev- nim satima. Sportske aktivnosti Svaki tjedan tečaja moguće je odabrati drugi sport i kombinirati tečajeve u tri škole. Troško- ve premještaja snosi organizacija. Tenis – treniranje za polaznike na svim razina- ma. Vježbanje tehnike, izdržljivosti, snage i br- zine. Teniska akademija - treniranje raznih vrsta udarca i igranja mečeva s drugim polaznicima. Golf Program su razvili ovlašteni PGA treneri po- sebno za one koji svoje vještine žele usavršiti kroz intenzivne aktivnosti s izvrsnim instrukto- rima. Trening je posvećen vježbanju raznih vr-

RkJQdWJsaXNoZXIy NzI1MDM=