Jezični kampovi i srednje škole 2020

64 Cijena uključuje: Smještaj kod obitelji, u hotelu za mlade, ili apartmanu Doručak (nije uključen kod smještaja u apartmanu) Nastavu prema vrsti odabranog tečaja 2 organizirana događaja tjedno (bez ulaznica) 1 izlet za dvotjedni tečaj Ispit za određivanje razine i diploma o završenom tečaju Savjetovanje za prijavu na sveučilište PristupWi-Fi-u i LAN internetu u školi 24h telefon za hitne slučajeve Datumi početka: Svake nedjelje kroz cijelu godinu. TečajzaTestDaF – 12. siječnja; 22. ožujka; 3. svibnja, 21. lip- nja; 9. kolovoza, 11. listopada Početnici: 5. siječnja; 2. veljače; 1. ožujka; 5. travnja; 3. svibnja, 1. lipnja; 5., 19. srpnja, 2. kolovoza; 6. rujna; 4. listo- pada; 1. studenoga Državni praznici na koje nema nastave: 10. i 13. travnja; 1., 8. 21. svibnja; 1. lipnja Cijene u kunama: Apartman 2 tjedna 3 tjedna 4 tjedna Dod. tjed. 20 šk. st. 5465 8115 10770 2665 24 šk. st. 6085 8975 11860 2890 28 šk. st. 7025 10455 13890 3435 Poslovni njemački 18100 27150 36200 9050 Tečaj za TestDaF -- -- 9675 Nadoplata: Obiteljski smještaj s doručkom/polupansionom: 390 kn/900 kn tjedan Nadoplata za visoku sezonu – obiteljski smještaj/apartman (28. lipnja – 22. kolovoza): 160 kn tjedan Hotel za mlade ** 2 tjedna 3 tjedna 4 tjedna Dod. tjed. 20 šk. st. 7225 10805 14355 3655 24 šk. st. 7880 11665 15450 3785 28 šk. st. 8815 13145 17475 4330 Poslovni njemački 19895 29840 39780 9950 Tečaj za TestDaF -- -- 13810 Nadoplatazanastavuuvisokojsezoni (29.lipnja–21.kolovoza): 275kntjedno Nastavni materijali – od 235 kn TestDaF – od 1525 kn Naknada za promjenu tečaja: od 390 kn Nadoplate po želji: Prijevoz od/do zračne luke Berlin prilikom dolaska i odlaska iz- među 8 i 20h - 625 kn (1 smjer) Berlin – tečaj za starije od 17 godina Dob: iznad 17 godina Smještaj: kod obitelji/hotel za mlade/apartmani Opći njemački: 20, 24, 28 šk. sati TestDaF: 20 nastavnih sati tjedno Putuje se: nedjelja - subota Održava se: Kroz cijelu godinu Razina: А1 – С2 Minimalna razina za TestDaF: C1 Tečajevi Nastava se odvija u jutarnjim ili popodnevnim satima, ovisno o broju polaznika u određenom vremenskom razdoblju. Osnovni tečaj 20 nastavnih sati tjedno u skupinama od 12 do 15 polaznika. Tečaj ima praktičnu primjenu i uključuje nastavu gramatike, vokabulara, čita- nja, govora i fonetike. Standardni tečaj 24 nastavna sata tjedno - osnovnom se teča- ju dodaju dva sata po dva puta tjedno, koja su usmjerena na aktualne teme iz politike, kultu- re i znanosti. Intenzivni tečaj 28 nastavnih sati tjedno koji uključuju četiri po- podneva tjedno u kojima se održava po dva nastavna sata koja se dodaju osnovnom tečaju, a usmjereni su na dodatne gramatičke vježbe. Škola Jezični centar je osnovan 1990. godine i nalazi se u mirnoj ulici u povijesnom dijelu grada Berlin Mi- tte, 15 minuta hoda od Brandenburških vrata. Najbliža stanica podzemne željeznice se nalazi u živo- pisnoj ulici Oranienburger Strasse. Škola zauzima dva kata moderne i energetski učinkovite zgrade, a ima 15 prostranih učionica, dnev- ni boravak, veliku terasu, knjižnicu s audio-video opremom koja služi za samostalno učenje, multime- dijalnu dvoranu sa šest računala, internet caffe s deset računala sa žičanim i bežičnim pristupom in- ternetu. Poslovni njemački Nastava se sastoji od 20 nastavnih sati tjed- no. Koriste se aktualni i multimedijalni nastavni materijali. Minimalna razina znanja za upis - A2. Tečaj za TestDaF Škola je službeni ispitni centar za TestDaF, koji se priznaje za upis na njemačka sveučilišta. Tečaj traje četiri tjedna i sastoji se od 20 na- stavnih sati tjedno specijalizirane nastave koja zadovoljava format i zahtjeve ispita, a uključuje i primjer samog ispita. Minimalna razina za upis na tečaj je C1 i određuje se pomoću testa koji se obavlja u uredima IntegralEdu prije upisa. Svat- komože pristupiti ispitu na kraju tečaja, a pri- stupnici se moraju prijaviti i za dodatni tjedan smještaja. Ispit se može prijaviti domjesec dana prije početka tečaja. Datumi polaganja ispita su: 13. veljače, 22. travnja; 3. lipnja, 22. srpnja; 10. rujna; 10. studenog. Smještaj Polaznici mlađi od 18 godina moraju biti smje- šteni kod obitelji domaćina ili u hotelu za mla- de A&O. Obiteljski smještaj Smještaj je kod obitelji koje žive u različitim di- jelovima grada udaljenima od škole 40 do 50 minuta vožnje javnim prijevozom. Sobe su jed- nokrevetne, a u ponudi je doručak. Uz nado- platu dostupan je i polupansion.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzI1MDM=