Jezični kampovi i srednje škole 2020

83 Moskva ili Sankt Peterburg, 16+ Dob: 16+ god. Razina: ruski – А1-C1 Putuje se: nedjelja - nedjelja Održava se: cijele godine Smještaj: obitelj, apartman Nastava: 22 – 28 šk. sati/tjedno Grupe: do 12 polaznika Cijena uključuje: Nastavu prema odabranom tečaju 24-satni telefon za hitne slučajeve Smještaj u obitelji bez obroka Nastavne materijale i diplomu o završenom tečaju Razgled grada s vodičem Transfer pri dolasku Pristup internetu Početni datumi i cijene u kunama: Svake nedjelje u godini. Početnici: 5. siječnja, 2. veljače, 1. i 29. ožujka, 26. travnja, 24. svibnja, 14. i 28. lipnja, 12. i 26. srpnja, 9. i 23. kolovo- za, 6. i 21. rujna, 15. listopada, 15. studenog, 6. prosinca Državni praznici: 1., 2., 7. siječnja, 23. veljače, 8. ožujka, 1. i 9. svibnja, 12. lipnja, 4. studenog 2 tjedna 3 tjedna 4 tjedna Dod. tj. Stand. 22 šk. st. 8350 12170 15995 3825 Intenz. 28 šk. st. 9595 14050 18490 4450 Indiv. 16 šk. st. 13340 19660 23950 5815 Indiv. 22 šk. st. 16150 23875 28635 6990 Transfer od/do zračne luke St. Peterburg ili Moskva: 235 kn/1 smjer Nadoplata po želji Visoka sezona – Stand./Intez. tečaj 24.5.-19.9. 470/tjedno Visoka sezona – Indv. tečaj 24.5.-19.9. 940/tjedno Poslovni ruski 5 šk. st./tjedno 1405/tjedno Osnovni ruski 5 šk. st./tjedno 1875/tjedno Priprema za ispit TRKI/5 šk. st./tjedno 1875/tjedno Večera kod smještaja u obitelji 550/tjedno Soba u apartmanu 80/tjedno Pozivno pismo za vizu 315 kn Polog za štetu € 200 Nadoplata za tečajeve 5+ tjedana 235 kn Dodatni jezični moduli Ovi dodatni moduli mogu se dodati standar- dnom, intenzivnom ili individualnom teča- ju. Odvijaju se dva puta tjedno, po 5 šk. sati, a maksimalni broj polaznika je također 5. Poslovni ruski – minimalno predznanje – А2. Tečaj se usredotočuje na specifične poslovne situacije uglavnom u marketingu i prodaji. Individualni moduli Dostupna su dva modula od kojih je svaki or- ganiziran kao 5 šk. sati individualne nastave. U ponudi: Osnovni ruski i Pripreme za TRKI ispit. Ovi se tečajevi također mogu zatražiti u cen- tru po dolasku i ne moraju biti rezervirani prije, međutim onda se moraju kombinirati sa stan- dardnim ili intenzivnim tečajem. Smještaj Obitelj domaćin Polaznici su smješteni u jednokrevetnim so- bama kod obitelji domaćina. Doručak je uklju- čen u cijenu, a za večeru se može nadoplati- ti. Do škole se putuje do 50 minuta javnim pri- jevozom. Apartman Ukoliko polaznici ne žele biti smješteni kod obitelji domaćina, mogu biti smješteni u jed- nokrevetnim sobama u apartmanima. Kuhi- nju i kupaonicu dijele s ostalim polaznicima u apartmanu, a hrana nije uključena u cijenu već je predviđeno da si polaznici sami kuhaju u opremljenim kuhinjama. Hotel Za sve one koji ne žele biti niti u obiteljskom smještaju niti u apartmanima IntegralEdu mo- že organizirati smještaj u hotelima razne kate- gorizacije. Slobodno vrijeme Gradovi nude brojne mogućnosti za odmor i razgledavanje. Gradovi Moskvu ili Sankt Peterburg ne treba poseb- no predstavljati. Oba grada su atraktivne de- stinacije i sigurno će zadovoljiti i najzahtjevni- je turiste svojim brojnim znamenitostima i ak- tivnostima. Škola Centar u Moskvi ima 11, a onaj u Sankt Peter- burugu ima 13 učionica, sve su prostrane i mo- derno opremljene te nude besplatni bežični pristup internetu. Tečaj Standardni tečaj - 22. šk. sati tjedno Grupe imaju najviše 12 polaznika, a lekcije se održavaju najčešće između 10 i 14 sati. Nagla- sak je na govornom ruskom i njegovoj uporabi u svakodnevnim situacijama. Intenzivni tečaj - 28. šk. sati tjedno Na standardni tečaj dva popodneva dodaju se 6 šk. sati tjedno. Zavisno o predznanju jezika biraju se teme koje će se obrađivati na satu: A1 – odlazak u kupovinu, kupovanje karata za kino ili kazalište, naručivanje u restoranu, rezer- viranje avionskih karata А1+/А2 – ruski običaji i tradicije, ruska kuhinja, ruska povijest i književnost В1/В2 – poslovanje, ekonomija, politika, medi- ji, kultura, itd. Individualni satovi Za sve koji žele, imaju mogućnost pohađati in- dividualne satove koji uključuju 16 šk. sati stan- dardne nastave ili 22 šk. sata intenzivne nasta- ve. Ovaj tip tečaja je za polaznike koji žele na najučinkovitiji način poboljšati svoje znanje ru- skog jezika. Zainteresirani polaznici ispunjavaju online upitnik prije dolaska te navode svoje in- terese prema kojima centar izrađuje personali- zirani plan nastave i nastavne materijale.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzI1MDM=