Verë në Zvicër 2019

6 Java e Arsimimit Zviceran Shkolla Hotel InstituteMontreuxndodhet nëqendër të Montreuxpranë liqenit tëGjenevës. Kampusi i tij përbëhet nga4ndërtesa të cilatmëparë kanë qenëhotele. Kampusi është rikonstruktuar dhe ofronambjenteakomodimi dhe klasamoderne. Njëraprej ndërtesaveështëmobiluarmepjesë të ndryshmeaeroplani si: sedilje, krahët eaeroplanit dhepjesëtmotorike. Çdo semester rreth550 stu- dentëngaegjithëbotafillojnë studimet e tyrenë HIM. Ata kanëmundësinë tënjihenme shkollën, të takohenme studentët aktual dhe tëpërdorinmje- diset e shkollës. Shkollaështëepajisurmenjëbi- bliotekëmoderne,me katalogje, artikuj onlinedhe menjë sallë kompjuterash. Kurse Programet kombinojnë studiminmeargëtimin meqëllimfamiljariziminmeavantazhet e tëpasu- rit njëdiplomënë fushënemikpritjes. Rekoman- dohet që studentët të kenëminimumi njënivel B1(mesatar) tëgjuhës ose IELTS4.5. Tëdy kurset përfshijnë seminare, studimenë klasë, programeedukativedhe kulturore: Hyrje në mikpritje (2 javë): Gjatë javës sëparë studentët do tëmësojnëmbi botënemikpritjes; pijet endryshme - rregullat dhe kufizimet për tëpunuarmepije tëndryshme. Ata do të kuptojnë kulturëndhe zakonet evendeve të ndryshme, do tëmësojnëmbi kuzhinëne rafinuar, servirjeneushqimevedhepijeve, studimine sje- lljeve të klientëve. Do tëmësojnëgjithashtumbi panairet në fushëne kulinarisë, kombiniminede- monstrimeve kulinaredhemësimevepraktike, ci- lësinëeushqimit dhepërmbajtjene tij. Atado të mund të zhvillojnëaftësitënë komunikimnë in- dustrinëemikpritjes dhe shërbimit. Gjatë javës sëdytë studentët duhet të zgjedhinnjë programmë specifik, dukepasur parasysh intere- sat e tyre: Lidership– ështënjëprogram ideal për ata të ci- lët dëshirojnë të zhvillojnëaftësitëdrejtuese. Do tëmësoni si tëudhëhiqni një skuadër ndërkom- bëtare, çfarë stil komunikimi tëpërdorni dhe si të bëheni pjesëe skuadrës duke i frymëzuar të tjerët. Botaehotelerisë- ështënjëprogramqë iunjeh memenaxhiminehoteleve. Do tëmësoni si t’i mundësoni klientëvenjëeksperiencëpozitive, si organizoheneventet dhe çfarëështëajoqë klien- ti shikon. Botaeeventeve- ky ështënjëprogram i cili iu mëson si tëplanifikoni eventet, si të krijoni plane kreativedhe t’i vendosni në zbatim. Hyrje në fushën e kulinarisë (1 javë): Nxënësit do tëmësojnëbazat e gatimit klasik. Do t’ju demonstrohet kombinimit i kulinarisë me mësimet praktike dhe teorike mbi ushqi- met cilësore dhe përbërjen e tij. Do të njiheni me dizenjimin e disa menuve në bazë të pre- ferencave të klientëve; aranzhimet e kuzhinës, sigurinë ushqimore; ushqimet botërore – nga Azia deri në Amerikë ; çokollatën dhe brumin. Gjatë këtij kursi studentët zhvillojnë aftësitë e tyre drejtuese dhe mësojnë të punojnë nën presion. Ata gjithashtu mund të marrin pjesë në dy lloje klasash – Çokollata Zviceriane dhe Djathi zvicerian. Ekskursione Ekskursionet do të zhvillohennë: • Fabrikënedjathit • Fabrikëne çokollatës • Kantinëneverës • Malet dhe liqenet emrekullueshme tëZvicrës Akomodimi Djemtëdhevajzat akomodohenveçmas nëdho- madyshe shumë komodemebanjo individua- lenë rezidencat e shkollës. Dhomat pastrohennjë herenë javëdhe kanë shtrojepër krevatindhe peshqirë. Botaeshërbimit, eventevedhekulinarisë Hotel Institute Montreux Mosha: 16 – 20 vjeç Akomodimi: rezidencë Studimi: Në varësi të kursit Mbërritja / Nisja: e diel– e shtunë Periudha: Hyrje në fushën emikpritjes: 7 korrik– 17 gusht Hyrje në fushën e kulinarisë: 14 korrik – 17 gusht Kohëzgjatja: 1 - 3 javë (në varësi të kursit) Grupet: 15 – 20 nxënës Tarifa përfshin: Akomodim në rezidencë në dhomë dyshe Tre vakte në ditët e javës, dy vakte në fundjavë Mësimin Materiale studimore dhe akses në pajisjet e shkollës Çertifikatë në përfundim të kursit Ekskursione në fundjavë dhe aktivitete argëtuese në kohën e lirë dhe në mbrëmje Telefon 24 orë për çdo emergjencë Datat e fillimit: Hyrje në fushën e mikpritjes dhe eventeve: 7 - 20 korrik; 21 korrik - 3 gusht; 4 - 17 gusht Hyrje në fushën e kulinarisë: 14 - 20 korrik; 21 - 27 korrik; 28 korrik - 3 gusht; 4 - 10 gusht; 11 - 17 gusht Tarifat në CHF : 1 javë Hyrje në fushën e kulinarisë 1800 1440 2 javë Hyrje në fushën e mikpritjes 3600 2880 3 javë Kurs i kombinuar 5200 4160 Tarifë regjistrimi: 110 CHF (e detyrueshme për t’u paguar së bashku me tarifën e plotë) Depozitë regjistrimi e parimbursueshme: 300 CHF (zbritet nga tarifa e shkollës) Pagesa shtesë (opsionale): Dhomë dyshe luksoze: 100 CHF Dhomë teke: 100 CHF Dhomë teke luksoze: 200 CHF Transferta nga/në aeroportin e Gjenevës: 175 CHF / një rrugë

RkJQdWJsaXNoZXIy NzI1MDM=