KATALOG OBRAZOVANJA U INOSTRANSTVU 2020

Naknade važe u vreme štampanja: februar 2020 Saxion UAS Da Ne Da Amsterdam - 90 min. Deventer, Enšede, Apeldorn, Holandija 27 Glavni programi – (E) kampus Enšede; (A) kampus Apeldorn; (D) kampus Deventer Saxion University predstavnik je obrazovnih institucija profesionalnog usmerenja i jedan je od naj - većih univerziteta u Holandiji. Nalazi se na istočnom delu zemlje i ima ogranke u tri grada. Programi na engleskom iz oblasti su poslovanja, tehničkih nauka i zdravstvene zaštite, a osmišljeni su u skla - du sa savremenim praksama i tehnologijama. Predavanja na Univerzitetu Saxion usmerena su na studente. Četiri osnovna aspekta te politike jesu: kvalitetno obrazovanje fokusirano na profesionalnu praksu; nastava strukturirana tako da studen - ti dobijaju praktična znanja; direktna angažovanost studenata u postizanju rezultata pomoću lič - nog plana razvoja; kvalitetna administracija. Cilj univerziteta jeste da pruži multikulturalnu sredinu i atmosferu prigodnu za obrazovanje i život mladih ljudi. Podaci za prijavu: Agencija nudi besplatnu pomoć prilikom prijave za sme - štaj na kampusu, kao i uslugu organizacije putovanja. Naknade u evrima: Osnovne studije 7.800 / godišnje Transfer studije 7.800 / godišnje Master studije 8.900-10.000 / program MBA, MA in Management 12.000 / godišnje Pripremna godina 7.800 Viza/boravišna dozvola 350 / godišnje Osiguranje 525 / godišnje Smeštaj 5.000 / godišnje Osnovne informacije: Studenti: 2.500 međunarodnih studenata 22.000 studenata ukupno Trajanje studija: 4 godine - osnovne studije 1 godina - transfer programi 1 godina - master studije Akademska godina: 2 semestra: septembar - februar Upis novih studenata: septembar, februar (za neke specijalnosti) Rok za prijavu: 1. maj (fizioterapija 1. februar) Uslovi prijave: Osnovne studije > Srednjoškolsko svedočanstvo > TOEFL iBT 80 / IELTS 6,0 / CAE i CPE: C > Uzrast: iznad 18 godina Transfer programi > Potvrda o završenoj trećoj godini srodne speci - jalnosti > TOEFL iBT 80 / IELTS 6,0 / CAE i CPE: C Master studije > Završene osnovne studije srodne specijalnosti > Specijalistička praksa (preporučuje se) > TOEFL iBT 80 / IELTS 6,0 / CAE i CPE: C > Minimalan uzrast od 22 godine Specijalizacije Obrazovanje traje 3 do 6 meseci i služi za upoznavanje s najnovijim uspesima nauke u odgovaraju - ćim oblastima, a njegovim završetkom stiče se međunarodno priznat sertifikat. Osnovne studije Applied Computer Science (E) Creative Media & Game Tech - nologies (E) Electrical & Electronic Engi - neering (E) Fashion & Textile Technolo - gies (E) Hotel Management (A) ICT - Software Engineering (D) International Business (D) or (E) Intl. Finance & Accounting (E) Intl. Human Resource Mngt. (E) Physiotherapy (E) Software Engineering (D) Tourism Management (D) Fast Track Intl. Business (D) Master studije Business Administr. (MBA) (D) Facility and Real Estate Man - agement (D) Innovative Textile Develop. (E) Management (MA) (D) MSc Applied Nanotechnolo - gy (E) Sustainable Area Development Integral Water Management Sustainable Intl. Business Art & Technology (SDP) Business Engineering (SDP) Civil Engineering (SDP) Electrical & Electronic Engineering (SDP) Environmental Science (SDP) Hotel Management (SDP) Human Resource Mgmt. (SDP) Intl. Finance & Accounting (SDP) Marketing (SDP) Textile Engineering & Mgmt. (SDP) Tourism Management (SDP) Urban & Regional Planning (SDP) Urban Design (SDP) Jednogodišnje osnovne studije za studente koji su završili treću godinu (transfer studije): Studenti koji su završili treću godinu srodne specijalnosti mogu da se prebace na Saxion na posled - nju godinu studija te mogu da steknu diplomu tog univerziteta.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzI1MDM=