KATALOG OBRAZOVANJA U INOSTRANSTVU 2020

6 MyCareerChoices i MyUniChoices U današnjem društvu prepunom različitih trendova i iznenadnih promena važno je na vreme i temeno proučiti sve moguć - nosti. Na tržištu rada koje ima puno stručnjaka, više je nego ikada važno imati viziju u kom smeru treba razvijati svoje veštine, koji tip obrazovanja najbolje odgovara interesima i sposobnostima pojedinca i koje bi mu zanimanje i budu - ća karijera pružili najviše mogućnosti za lični razvoj i napredak. Oba ispita je razvio tim stručnjaka Cam - bridge Occupational Analysts (My Future Choice) i trenutno su najbolji ispiti pro - fesionalne orijentacije u Velikoj Britaniji. Sastoje se od raznolikih pitanja, a na osnovu odgovora ispitanika, dosadaš - njeg obrazovanja, interesa i sposobnosti, istaknuće najbolje studijske programe i zanimanja. MyCareerChoices MyCareerChoices ispit pomaže učenicima da identifikuju oblasti i programe koji im odgo - varaju, otkriju kako mogu da razviju veštine i dobiju detaljne informacije o određenim oblastima koje ih zanimaju, donesu odluke o svojoj budućnosti i razumeju važnost oblasti i karijere koja ih zanima. MyCareerChoices meri koje discipline i buduće karijere najviše odgovaraju učenikovim interesima i spo - sobnostima. Uz sam MyCareerChoice ispit dolazi i Cambridge Aptitute Test Score koji upoređuje učenike sa njihovim vršnjacima u sledećim kategorijama: verbalno rasuđivanje, numeričko rasuđivanje, apstraktno rasu - đivanje, prostorna orijentacija, aritmetičke kalkulacije, pravopis i rad u kratkom vremen - skom roku. Za vreme čitave analize rezultata ispit se odnosi i na gore spomenute veštine/ kategorije i koliko su iste potrebne u odre - đenim zanimanjima. Uz to, on pruža pristup MyCareersRoom - personalizovanoj internet platformi na kojoj će učenik moći detaljno da istraži rezultate ispita. MyUniChoices MyUniChoices ispit analizira interese učenika i pruža popis oblasti studija, programa i insti - tucija koje im odgovaraju. Ispit svoje rezultate temelji na nekoliko bitnih faktora – interesima učenika, dosadašnjem obrazovanju, kao i sposobnostima učenika. Rezultati se uspo - ređuju sa zahtevima visokog obrazovanja na univerzitetima u Velikoj Britaniji, Irskoj i drugim evropskim obrazovnim institucijama koje nude obrazovanje na engleskom jeziku. Pomaže im da razumeju zahteve svake oblasti i predlaže praktične mogućnosti, uključujući i opcije koje učenici prethodno nisu razmatrali. Ispit, takođe, pomaže učenicima da potraže dodatne informacije vezane za program, kao ključni element u odlučivanju. Odgovori koje pruža MyUniChoices koncipirani su kao radna sveska koja uključuje: popis prvih 6-8 oblasti, programa, institucija i univerziteta, njihove programe i analize, kao i mnoge druge kori - sne informacije. Testovi profesionalne orijentacije MyCareerChoices i MyUniChoices pomažu učenicima da donesu pravu odluku za svoje buduće studije i zanimanje! Uzrast: 2., 3. i 4. razred srednje škole Trajanje: 45-120 minuta Paket MyCareerChoices Cena: 86 EUR Cena uključuje: Polaganje ispita Dobijanje rezultata pismenim putem Tumačenje rezultata zajedno s obrazovnim savetni - kom Razvoj strategije prijave na univerzitete Paket MyUniChoices Cena: 52 EUR Cena uključuje: Polaganje ispita Dobijanje rezultata pismenim putem Tumačenje rezultata zajedno s obrazovnim savetni - kom Razvoj strategije prijave na univerzitete MyUniChoices Formerly Centigrade MyCareerChoices Ovaj flajer omogućava 10% popusta za prijave do 30. aprila

RkJQdWJsaXNoZXIy NzI1MDM=