УНИВЕРСИТЕТИ В ЧУЖБИНА септември 2018

Coventry University Да Да Да Бирмингам 30 мин Лондон - 2 часа Ковънтри, Великобритания 20 Таксите са валидни към момента на печат: Септември 2018 Ковънтри е сравнително малък град, разположен недалеч от Бирмингам – вторият по голе- мина град във Великобритания.Университетът се гордее със своята 160-годишна история. Освен традиции обаче той може да предложи и отлична база, а мащабните инвестиции в тази област, предвидени за над 160 млн. паунда за период от десет години, му отреждат място в топ 10 на уни- верситетите с най-модерни съоръжения на Острова според класацията на Guardian за 2012 г. Университетът е силен в инженерните специалности. Едва ли е случайно, че там е конструиран двигателят на „Ягуар”. Търси се заради специалности като автомобилен дизайн, авиационен ме- ниджмънт, строително инженерство, графичен дизайн, анимация, психология, творческо писане и журналистика. Не по-малко атрактивни са икономическите програми на Coventry University, по- вечето от които се провеждат в наскоро откритата му база в Лондон в близка до реалната бизнес среда. Обучението е насочено към практиката и използва най-съвременни технологии като препо- даване във виртаулна среда, електронен център за ресурси с постоянен достъп, електронни диску- сии, бизнес симулации. Програмите вървят със стаж по специалността, който е предвиден в пред- последната година от следването. Така много от студентите имат шанс да видят как се работи в BBC, PriceWatehouse&Coopers, Jaguar, Zurich Insurance, IBM, E-ON и т.н. Кариерният център работи ак- тивно с желаещите да подсигурят бъдещето си след завършването и е едно от най-важните звена в университета. 94% от дипломиралите се успяват да се реализират бързо на пазара на труда или да продължат обучението си в магистърски програми. Информация за кандидатстване Интеграл предлага безплатен прием на документи и придвижване на кандидатурата до заминаването. Такси в британски лири Бакалавърски програми 9250 / година Магистърски програми 6500 - 11 600 / програма Настаняване в общежитие 139 - 190 / седмица Основна информация Студенти 30 000 студенти общо 14 000 международни студенти Продължителност на обучението 3-4 години бакалавърски програми 1 година магистратури Учебна година 2 семестъра Начало на учебната година В зависимост от специалността Срок за кандидатстване 15. януари за бакалавърски програми 3-4 месеца преди началото на учебната година за магистратури Условия за кандидатстване Бакалавърски програми > Диплома за средно образование с оценка 4.5 > IELTS - 6.5 (минимум 5.5 на компонент) / тест в офиса на Интеграл > Допълнителни изисквания за някои специалности Магистърски и докторски програми > Диплома за бакалавърска степен по близка специалност > IELTS - 6.5 (минимум 5.5 на компонент) / тест в офиса на Интеграл > Допълнителни изисквания за някои специалности Заеми и стипендии Университетът предлага стипендии за успех за Бакалаври и Магистри от ЕС. За повече инфор- мация попитайте в Интеграл. Стажове Университетът поддържа близки връзки и организира стажове с големи компании като BBC, Price Waterhouse Coopers, Jaguar, Zurich Insurance, IBM, E-ON. Настаняване Университетът разполага с няколко кампуса за настаняване на студенти, като офертите вари- рат според типа на жилището (споделено или самостоятелно), опция за кетъринг и дължина на договора. Цените са между £139 и £190 на седмица. Търсене през частния сектор също е възможно. Основни програми – Университетът разполага с голямо разнообразие от специално- сти за бакалавърски и магистърски степени в много области. За повече информация относно конкретни специалностите се обърнете към Интеграл. Йоана Гергова, бакалавър по между- народна икономика и търговия „Обучението е на отлично ниво, преподавателите са много добри и методите на подготовка – по-раз- лични, отколкото в България. Тук студентът се насърчава сам да се подготвя и да търси допълнителна информация, което развива инициа- тивата и самодисциплината. Про- грамите в бизнес школата са много практични и са насочени към подгот- вянето на студентите за света на бизнеса. Може би най-важното е, че университетът съдейства в намира- нето на стажове и подготовката за търсене на работа.“ „

RkJQdWJsaXNoZXIy NzI1MDM=